Wisseling van merk leidt tot klachten en extra kosten

Werkt preferentiebeleid voor levothyroxinepreparaten?

Perspectief
Jeresa I.A. Willems
Rutgert Bianchi
Roderick F.A. Tummers-de Lind van Wijngaarden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6418
Abstract

Samenvatting

Een aanzienlijk percentage van de Nederlandse volwassenen heeft een primaire hypothyreoïdie en is daardoor levenslang afhankelijk van suppletietherapie met levothyroxine. Recent zijn er diverse initiatieven geweest om levothyroxine op te nemen in het preferentiebeleid van de Nederlandse zorgverzekeraars. Dit houdt in dat de zorgverzekeraar met het oog op kostenbesparing slechts één specifiek levothyroxinepreparaat vergoedt. Andere, meestal duurdere preparaten worden niet meer vergoed, waarbij patiënten noodgedwongen moeten overstappen op een ander levothyroxinepreparaat. Praktijkervaring en eerdere onderzoeken leren echter dat wisselen tussen merken levothyroxine gepaard kan gaan met het optreden van klachten, zowel mét als zonder een geobjectiveerde ontregeling van de serumschildklierwaarden. Wegen de voordelen van levothyroxinesubstitutie wel op tegen de nadelen ervan?

Auteursinformatie

Zuyderland Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Schildkliercentrum Zuyd, Sittard/Heerlen: drs. J.I.A. Willems, arts in opleiding tot internist; dr. R. Bianchi en dr. R.F.A. Tummers-de Lind van Wijngaarden, internisten-endocrinologen.

Contact J.I.A. Willems (je.willems@zuyderland.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De gegevens voor de figuur werden aangeleverd door dr. Linda Flinterman (Nivel, Utrecht).

Auteur Belangenverstrengeling
Jeresa I.A. Willems ICMJE-formulier
Rutgert Bianchi ICMJE-formulier
Roderick F.A. Tummers-de Lind van Wijngaarden ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties