Werken met moed en vertrouwen

Perspectief
M. (Thijs) Jansen
Corné van der Meulen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3579
Abstract

Het maatschappelijk aanzien van professies en haar beoefenaars is sterk verschoven. In het verleden werden professies beschouwd als beroepen van ‘een beter soort’ die voornamelijk draaiden om ‘dienst aan de mensheid’.1,2 De afgelopen decennia is er echter steeds meer aandacht gekomen voor de negatieve gevolgen die professies op een samenleving zouden kunnen hebben.3 Het imago van de professie als ‘beter soort beroep’ heeft geleidelijk plaatsgemaakt voor het beeld van de professional als beroepsbeoefenaar die zich enkel onderscheidt door zijn specifieke kennis. Een te sterke autonome positie van professionals zou makkelijk gebruikt kunnen worden voor eigen gewin, zowel ten opzichte van managers en beleidsmakers als ten opzichte van patiënten.2 Zoals Andrea Frankowski het omschrijft in het boek Het alternatief voor de zorg , is er sprake van een verschuiving ‘van erkend professional naar potentiële overtreder’.4

Het verminderde maatschappelijke vertrouwen in beroepsbeoefenaren heeft bij veel professionals tot ‘beroepszeer’…

Auteursinformatie

Contact Stichting Beroepseer, Culemborg: drs. M. Jansen, directeur (thijs.jansen@uvt.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
M. (Thijs) Jansen ICMJE-formulier
Corné van der Meulen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties