Optimale zorg – Dappere Dokters

Opinie
Bart Meijman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3424
Abstract

In 2012 is ‘Optimale zorg – Dappere dokters’ ( www.optimalezorg-dapperedokters.nl) opgericht, een door huisartsen en specialisten gedragen beweging die als doel heeft samen op zoek te gaan naar concrete mogelijkheden om de zorg te optimaliseren. Belangrijke kernwaarden zijn: gezamenlijke besluitvorming met de patiënt, kritisch naar het eigen functioneren kijken, jezelf aanspreekbaar opstellen en collega’s durven aan te spreken, intensieve samenwerking tussen zorgverleners stimuleren, kritisch zijn op standpunten van de eigen beroepsgroep en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De beweging heeft zich de afgelopen jaren gericht op werkconferenties, projecten, opleidingen en debatten.

Optimale zorg is de meest gunstige zorg voor de patiënt, waarbij de persoon belangrijker is dan de ziekte. De huidige medische gang van zaken wordt door maximale zorg gekenmerkt. Helaas weinig ‘maximaal’ wat betreft aandacht voor het gesprek met de patiënt – de patiënt wordt nog steeds onvoldoende bij de besluitvorming over de behandeling betrokken en krijgt daarbij te weinig eigen verantwoordelijkheid. De medicalisering is wel maximaal door overdiagnostiek en overbehandeling.

Een complex systeem van elkaar versterkende factoren lijkt deze ontwikkeling voort te stuwen en onomkeerbaar te maken. Dokters en andere hulpverleners lijken deze ogenschijnlijk autonome beweging niet te kunnen beïnvloeden, waardoor ze gedemotiveerd raken. En dat is weer schadelijk voor de samenleving en de patiënt in het bijzonder. Wanneer wij, dokters, ‘het systeem’ en ‘de anderen’ de schuld van deze ontwikkeling geven zullen we deze situatie niet verbeteren. Als beroepsgroep zijn wij echter wel de hoofdverantwoordelijken voor deze ontwikkeling…

Auteursinformatie

Huisartsenpraktijk Meijman & Pijbes, Amsterdam: H.J. Meijman, huisarts.

Contact H.J. Meijman (b.meijman@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Bart Meijman ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties