Hoe Dappere Dokters stoppen met onzinnige zorg

Perspectief
Ad L.M. Bakx
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6136
Abstract

Vraagtekens plaatsen bij het nut van een behandeling, eerder terugverwijzen, zo nodig ‘nee’ zeggen tegen een patiënt: Dappere Dokters durven het. Hoe word je zo’n dokter, en wat levert het op? Cardioloog Ad Bakx over zijn ervaringen.

Samenvatting

Sinds 2012 is de beweging Optimale Zorg – Dappere Dokters bezig om alleen zorg te leveren die daadwerkelijk de gezondheid van de patiënt bevordert. Aan de basis staan de professionals in de eerste en tweede lijn, die vanuit hun eigen ervaringen verbeteringen in de kwaliteit van zorg kunnen realiseren. Het stoppen van onzinnige zorg in de tweede lijn, het verbeteren van de samenwerking tussen eerste en tweede lijn, ‘shared decision making’ en het kritisch kijken naar het eigen handelen zijn voorwaarden om van maximale naar optimale zorg te gaan. Vele initiatieven zijn hiertoe de afgelopen jaren in heel Nederland geïmplementeerd. Transmurale afspraken en nieuwe anderhalvelijnsstructuren zijn ingevoerd om hieraan vorm te geven. In de toekomst kan dit verder uitgebreid worden door technische verbeteringen, inclusief zorg op afstand. Financiële obstakels zouden geslecht moeten worden. De beweging van Dappere Dokters is springlevend en vol kansen.

Auteursinformatie

BovenIJ Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Amsterdam: drs. A.L.M. Bakx, cardioloog.

Contact A. Bakx (A.Bakx@Bovenij.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Ad L.M. Bakx ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Gezonde Zorg
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties