Wereldwijd meer dan een derde van de mannen besneden

Twan van Venrooij
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:C2937

Een nieuwe, relatief accurate schatting laat zien dat wereldwijd tussen de 37 en 39% van de mannen besneden is. Dat rapporteren Brian Morris en collega’s in Population Health Metrics (2016; online 1 maart).

Een lager risico op geslachtsziektes is een bekend gezondheidsvoordeel van mannelijke besnijdenis. Vooral door de bescherming tegen hiv-infecties raden instanties als de WHO vrijwillige mannelijke besnijdenis inmiddels aan als preventieve maatregel in gebieden met een hiv-epidemie waar heteroseksuele seks de belangrijkste besmettingsroute is. Omdat de prevalentie van besneden mannen niet voor alle landen bekend was, maakten Morris et al. een schatting hiervan.

Naast onderzoeksgegevens over de prevalentie van besnijdenissen gebruikten de onderzoekers gegevens uit verschillende databanken, zoals de Demographic and Health Surveys en de AIDS Indicator Surveys. Wanneer over een gebied geen prevalentiedata beschikbaar waren, schatte men deze aan de hand van de toepassing van mannelijke besnijdenis wegens religieuze of culturele gebruiken. Het totaal aantal besneden mannen van alle 237 landen en gebieden werd berekend aan de hand van populatiedata van de Verenigde Naties en de Amerikaanse CIA voor mannen in de leeftijd van 15-64 jaar.

Het percentage besneden mannen verschilde per land aanzienlijk en kwam wereldwijd uit op 38,7% (95% BI: 33,4-43,9) of 36,7% (95% BI: 31,4-42,0), afhankelijk van de bron van de populatiegegevens. Ongeveer de helft van de besnijdenissen vonden plaats wegens religieuze of culturele redenen. In Nederland is volgens de studie ongeveer 5,7% van de mannen besneden.

Reacties