Went CPAP makkelijker met sedativum?

Onderzoek
Robin Cornelissen
Bernt van den Blink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1627

Waarom dit onderzoek?

Het obstructieveslaapapneusyndroom (OSAS) gaat gepaard met hypersomnolentie en verminderde kwaliteit van leven. Daarnaast lijkt OSAS een onafhankelijke risicofactor voor hart- en vaatziekten en is het geassocieerd met het metabool syndroom. Een effectieve behandeling bestaat uit continuous positive airway pressure (CPAP), maar die wordt vaak slecht verdragen en…

Auteursinformatie

Contact (b.vandenblink@erasmusmc.nl)

Ook interessant

Reacties