Behandeling van het obstructief slaapapneusyndroom: meer kennis nodig voor optimale indicatiestelling

Opinie
A. Hoekema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:175-8
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 198.

Het obstructief slaapapnoesyndroom (OSAS) is een veelvoorkomende slaapafhankelijke ademhalingsstoornis die wordt gekenmerkt door intensief snurken en herhaaldelijk optredende obstructies van de bovenste luchtweg tijdens de slaap.1 Vanwege de relatief hoge prevalentie (2-4) en de (soms ernstige) neurocognitieve en cardiovasculaire gevolgen is er in toenemende mate belangstelling voor deze aandoening.2 Behandeling van een patiënt met OSAS dient symptomen te verlichten, morbiditeit te beperken en de sterftekans te reduceren.3 Bovendien is verbetering van kwaliteit van leven een behandeldoel waar men steeds meer belang aan hecht. Bij de behandeling van OSAS staat de clinicus een groot arsenaal conservatieve, non-invasieve en chirurgische therapeutische modaliteiten ter beschikking. In een drietal recente publicaties in dit tijdschrift worden de meest toegepaste mogelijkheden besproken.1 4 5 In dit nummer doen Den Herder et al. verslag van hun ervaringen met hyoïdothyreoïdopexie.6

initiële maatregelen en niet-chirurgische behandelingen

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Kaakchirurgie, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Contact Hr.A.Hoekema, assistent-geneeskundige (a.hoekema@kchir.umcg.nl)

Ook interessant

Reacties