Chirurgische behandeling van obstructief slaapapneusyndroom

Klinische praktijk
W. Richard
C. den Herder
N. de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1193-6
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1223.

Dames en Heren,

Het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) komt veel voor.1-3 Het syndroom kenmerkt zich door intensief snurken en ademstops door obstructie van de bovenste luchtweg tijdens de slaap.2 4 OSAS gaat samen met een verhoogd risico op hypertensie, myocardinfarct en cerebrovasculair accident.5-7 Ook lijken OSAS-patiënten vaker betrokken te zijn bij verkeersongevallen door ernstige slaperigheid overdag als gevolg van kwalitatief inefficiënte slaap bij deze aandoening.8

De ernst van OSAS wordt uitgedrukt in een zogenaamde apneu-hypopneu-index (AHI), het gemiddelde aantal apneus en hypopneus per uur slaap. Een apneu is een complete ademstop gedurende meer dan 10 s en een hypopneu is een luchtstroomvermindering > 50 gedurende minimaal 10 s, waarbij er een Sao2-daling van minstens 4 ontstaat. Bij een AHI van 5-14 spreekt men van licht OSAS, bij een AHI van 15-30 van matig ernstig OSAS en…

Auteursinformatie

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Postbus 9243, 1006 AE Amsterdam.

Mw.W.Richard en mw.C.den Herder, assistent-geneeskundigen; hr.dr.N.de Vries, kno-arts.

Contact hr.dr.N.de Vries (n.vries@slaz.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties