Welke perioperatieve bètablokker heeft de voorkeur?

Opinie
Wilton A. van Klei
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9798
Abstract

Het aantal cardiovasculaire complicaties in de perioperatieve periode blijft voor clinici en wetenschappers een belangrijke drijfveer om te zoeken naar methoden om het risico op deze complicaties te verkleinen. De periode rond operaties is stressvol en er bestaat een fysiologisch verhoogde stollingsneiging.

Daarom zijn enkele grote studies uitgevoerd, waaronder de POISE-1- en -2-trials, die het nut van perioperatieve β- en α-adrenerge-receptorblokkade en remming van de trombocytenaggregatie evalueerden.1-4 Hoewel het beginnen met behandeling met metoprolol in hoge dosis rond de operatie het aantal hartinfarcten reduceerde, namen de postoperatieve sterfte en het aantal beroertes onacceptabel toe.1,4 α-adrenerge-receptorblokkade met clonidine en trombocytenaggregatieremming met aspirine hadden geen positieve effecten, maar wel bijwerkingen in de vorm van een lagere bloeddruk en toegenomen bloedverlies.2,3

Richtlijnen

De auteurs van de huidige richtlijnen van de American Heart Association menen dat het redelijk is om bij patiënten met meerdere risicofactoren die een chirurgische ingreep met een…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Divisie Vitale Functies, afdeling Anesthesiologie, Utrecht.

Contact Prof.dr. W.A. van Klei, anesthesioloog (w.a.vanklei@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Wilton A. van Klei ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties