Welke DOAC bij patiënten met atriumfibrilleren?

In het kort
22-02-2018
Linda Joosten en Geert-Jan Geersing

Waarom dit onderzoek?

Zowel vitamine K-antagonisten (VKA’s) als direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) zijn effectief in het voorkomen van een ischemisch CVA bij patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren. Omdat direct vergelijkend onderzoek tussen DOAC’s ontbreekt, is het onduidelijk of er een voorkeur bestaat voor een specifieke DOAC.

Onderzoeksvraag

Welk anticoagulans (een van de DOAC’s of een ...