‘Welk borstimplantaat heb ik eigenlijk?’
Open

Het belang van de Dutch Breast Implant Registry
Stand van zaken
14-03-2016
Juliëtte Hommes, Marc A.M. Mureau, Manuel Harmsen en Hinne Rakhorst
  • In Nederland heeft circa 1 op 300 vrouwen een borstimplantaat, maar vele weten niet welk type implantaat destijds in hun lichaam werd geplaatst.
  • De kwaliteit van borstimplantaten wordt nu gemonitord door de producenten.
  • Er zijn voldoende incidenten geweest die erop wijzen dat een onafhankelijk register noodzakelijk is om de kwaliteit van borstimplantaten te meten en eventueel een nationale terugroepactie te faciliteren.
  • Voor het opzetten van een implantatenregister is goede nationale en internationale samenwerking met de overheid, producenten en andere specialistenverenigingen cruciaal.
  • Om de patiëntveiligheid bij de chirurgie voor borstimplantaten in Nederland te vergroten worden sinds april 2015 gegevens over de patiënten en hun implantaten onafhankelijk en prospectief verzameld in de Dutch Breast Implant Registry.