Wel of niet informeren van patiënten met de ziekte van Alzheimer

Nieuws
J. van der Heide
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1179

Wel of niet informeren van patiënten met de ziekte van Alzheimer

(ZA) is een brandende vraag, ook al erkent men dat de patiënt het recht heeft om de diagnose, en daarmee zijn toekomstverwachtingen, te kennen. Drickamer en Lachs bediscussiëren – als het ware samen met de lezers – in hoeverre…

Ook interessant

Reacties