Wel of geen paracetamol bij kinderen met koorts?

Stand van zaken
08-01-2014
Eefje G.P.M. de Bont, Paul L.P. Brand, Geert-Jan Dinant, Gijs Th.J. van Well en Jochen W.L. Cals

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, vakgroep Huisartsgeneeskunde en School for Public Health and Primary Care, Maastricht.

Drs. E.G.P.M de Bont, haio en promovendus; prof.dr. G.J. Dinant en dr. J.W.L. Cals, huisartsen.

Isala Klinieken, Amalia kindercentrum, Zwolle.

Prof.dr. P.L.B. Brand, kinderarts (tevens: UMCG Postgraduate School of Medicine, Groningen).

Maastricht Universitair Medisch Centrum+, afd. Kindergeneeskunde, Maastricht.

Dr. G.Th.J. van Well, kinderarts-infectioloog/immunoloog.

Contactpersoon: drs. E.G.P.M. de Bont (eefje.debont@maastrichtuniversity.nl).

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6636; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 23 oktober 2013

Belangenverstrengeling

AuteurBelangenverstrengeling
Eefje G.P.M. de BontICMJE-formulier
Paul L.P. BrandICMJE-formulier
Geert-Jan DinantICMJE-formulier
Gijs Th.J. van WellICMJE-formulier
Jochen W.L. CalsICMJE-formulier