Geringe opbrengst bij jonge patiënten zonder alarmsymptomen

Wel of geen gastroscopie?

Een lamp waarvan het snoer de vorm van een vraagteken heeft.
Albert Jan Bredenoord
Niek J. de Wit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6179
Abstract

De opbrengst van een gastroscopie bij jonge patiënten zonder alarmsymptomen is gering. Toch wordt hiervoor regelmatig verwezen. Hoe kunnen we zulke onnodige endoscopieën voorkomen?

Internationale richtlijnen – maar ook de NHG-richtlijn Maagklachten – adviseren om bij jonge patiënten (< 50 jaar in Nederland, < 55 jaar in het Verenigd Koninkrijk, en < 60 jaar in Canada en de VS) alleen een gastroscopie te verrichten in geval van alarmsymptomen, zoals dysfagie of klachten die een bloeding doen vermoeden.1 In hoeverre houden artsen zich daaraan?

Opbrengst van gastroscopie bij jonge patiënten

In een recent gepubliceerd artikel dat elders in het NTvG wordt samengevat, analyseerden Theunissen et al. de diagnostische opbrengst van een gastroscopie bij patiënten onder de 60 jaar met maagklachten.2,3 Zij gebruikten hiervoor de zogenoemde Trans.IT-database, waarin gegevens van ongeveer 63.000 gastroscopieën per jaar verzameld worden.

Niet geheel verrassend bleek de opbrengst van gastroscopie voor deze groep patiënten gering. De meest voorkomende bevinding was lichte refluxoesofagitis bij 13,1% van de patiënten. Dit percentage komt echter overeen met de resultaten van gastroscopieën die…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Maag-, Darm-, en Leverziekten, Amsterdam: prof. dr. A.J. Bredenoord, mdl-arts. UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, Utrecht: dr. N.J. de Wit, huisarts.

Contact A.J. Bredenoord (a.j.bredenoord@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Albert Jan Bredenoord ICMJE-formulier
Niek J. de Wit ICMJE-formulier
Opbrengst gastroduodenoscopie bij laag-risicopatiënten
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Gezonde Zorg
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Het bij veel klachtenpatronen steeds steviger uitbreiden van de diagnostiek levert vaker teleurstellende effectiviteit op. Zeker als jeugdigen steeds vaker aan invasief onderzoek of stralenbelasting worden blootgesteld en het levert niets op, dan is de teleurstelling bij alle betrokkenen groot. Wat nu?  Vaak wordt de meer psychologische ontsnappingsroute gekozen om de (genuine) ongerustheid te verminderen. Bij het steeds duidelijker worden dat de gezondheidsontwikkeling van de jeugd al decennia achteruit aan het lopen is, moet er sprake zijn van gebrekkige preventiekennis om de gevolgen van de steeds intensiever zittende leefstijl af te remmen of te verminderen. Ook voor de veel (vaker dan vroeger) voorkomende maag-darmklachten bij jeugdigen moet de relatie met de sedentaire leefstijl ( nog) worden onderzocht en vastgesteld. We weten, dat het niet goed ontwikkelen van de houding, met name de gezonde curvatuur van de wervelkolom, ook de anatomie en de functionaliteit van met name het diafragma en de buikwandspieren geen goed doet. Bij kyfosering of verstijving kan het diafragma met haar aanhechting aan de thoracolumbale overgang geen functionele voorspanning opbouwen, dus niet optimaal functioneren. Dit hindert de optimale ventilatie van de longen, maar evenzeer de werking van maag en darmmotoriek. Buitenspelen, ravotten, gymnastiek zorgden er vanuit de Gezondheidsleer voor, dat de ontwikkelingssystematiek van alle orgaansystemen zich optimaliseerde.

Vanuit neuroanatomische en neuromechanische expertise blijkt, dat de laagthoracale en hooglumbale zenuwwortels het in wervelkolommen met een afwijkende opbouw (slechte houding) het niet makkelijk hebben omdat de 'vrijloop' niet meer gegarandeerd is en er dus snel pijnsignalen in het buikgebied kunnen ontstaan. Het verbeteren van de houding kan dus indirecte profylaxe geven.  

Piet van Loon, orthopeed, Houding Netwerk Nederland