Opbrengst gastroduodenoscopie bij laag-risicopatiënten

Een lamp waarvan het snoer de vorm van een vraagteken heeft.
Manon Suerink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6147

Waarom dit onderzoek?

Een gastroduodenoscopie bij maagklachten hoeft volgens de huidige consensus alleen gedaan te worden bij patiënten ouder dan 60 jaar of als er sprake is van een alarmsymptoom, zoals dysfagie. Toch wordt dit onderzoek vaak aangevraagd bij patiënten die niet aan deze criteria voldoen. De precieze opbrengst van…

Auteursinformatie

Contact Manon Suerink (m.suerink@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Manon Suerink ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties