Wekelijks teleconsult in palliatieve fase helpt niet

Nienke Fleuren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:C3550

Een wekelijks teleconsult met een specialistisch palliatief team heeft geen positief effect op symptomen bij thuiswonende patiënten met kanker in een vergevorderd stadium. Dergelijke aanbodgerichte zorg legt mogelijk zelfs te veel nadruk op symptomen, waardoor patiënten meer hinder ervaren dan met de gebruikelijke vraaggerichte zorg, denken Patrick Hoek en collega’s…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties