wat zijn de consequenties voor het ‘Groningen-protocol’?

Weinig pijn bij neonaten met spina bifida

Opinie
Anna E. Westra
Suzanne van de Vathorst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5027
Abstract

Elders in dit tijdschrift bespreken Ottenhoff et al. hun onderzoek naar pijn en onwelbevinden (‘discomfort’) bij pasgeborenen met een spina bifida. De auteurs presenteren de resultaten in de context van de discussie over actieve levensbeëindiging bij pasgeborenen en het daarvoor opgestelde ‘Groningen-protocol’. Omdat er bij de onderzochte groep kinderen weinig sprake leek van pijn of discomfort, zo suggereren de auteurs, vervalt het bestaansrecht van dit protocol. Maar is dat echt zo? Na een korte toelichting op het Groningen-protocol bespreken wij waarom de nieuwe gegevens weinig betekenis hebben voor het bestaansrecht hiervan. Dat laat niet onverlet dat er een aantal interessante vragen ligt.

Het Groningen-protocol

In 2001 werd het Groningen-protocol opgesteld, omdat de behandelend artsen van een patiëntje met epidermolysis bullosa vonden dat zij onnodig lang had geleden door het gebrek aan duidelijke regels voor actieve levensbeëindiging bij pasgeborenen. Dat nooit meer, vonden zij. Het protocol is bedoeld om te helpen…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Medische Ethiek en Filosofie, Rotterdam.

Dr. A.E. Westra, ethicus (tevens: aios kindergeneeskunde, Juliana Kinderziekenhuis, Den Haag); dr. S. van de Vathorst, arts en ethicus.

Contact dr. A.E. Westra (annawestra@yahoo.com)

Verantwoording

Belangenconflict: het instituut waar de auteurs werken, ontving een beurs van ZonMw. Financiële ondersteuning voor dit artikel: S. van de Vathorst ontving vacatiegeld voor lidmaatschap van een adviescommissie van de KNMG over medische beslissingen rondom het levenseinde bij pasgeborenen met zeer ernstige afwijkingen.
Aanvaard op 4 mei 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Anna E. Westra ICMJE-formulier
Suzanne van de Vathorst ICMJE-formulier
Onwelbevinden en pijn bij neonaten met spina bifida
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties