Weer een stukje falende markt?

Weinig keuzebereidheid bij de patiënt

Opinie
Marcel Levi
Wouter Bos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8664
Abstract

Ons huidige zorgstelsel kent een fundamentele onduidelijkheid over hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld binnen de driehoek ‘patiënt/verzekerde-zorgaanbieder-zorgverzekeraar’ en hoe daarin de prikkels zijn gericht.

Eén opvatting luidt dat verzekeraars de regie hebben. Dit zou dan betekenen dat patiënten vooral in hun hoedanigheid als verzekerden kiezen voor een bepaalde verzekeraar en dat deze verzekeraar namens de patiënt of verzekerde bepaalde zorgaanbieders uitkiest, dat wil zeggen: selectief contracteert. Een heel andere opvatting is dat de patiënt zelf de keuze voor een zorgaanbieder maakt en dat de verzekeraar deze keuze vervolgens vooral dient te faciliteren. Dit zijn twee heel verschillende opvattingen over hoe de marktwerking in de zorg geacht wordt te werken, met heel verschillende consequenties.

In het eerste model, het model waarin de verzekeraar de regie heeft, is het logisch om artikel 13 van de Zorgverzekeringswet te wijzigen. Door die wijziging wordt het verzekeraars toegestaan ervoor te kiezen een zorgaanbieder niet te…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Prof.dr. M. Levi, internist en voorzitter Raad van bestuur AMC.

Vrije Universiteit medisch centrum, Vrije Universiteit, Amsterdam.

Drs. W. Bos, econoom en voorzitter Raad van Bestuur VUmc.

Contact prof.dr. M. Levi (m.m.levi@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marcel Levi ICMJE-formulier
Wouter Bos ICMJE-formulier
Waarom kiezen patiënten niet voor het ‘beste’ ziekenhuis?*
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties