Kwaliteitsvergelijkingen kunnen marktwerking in de zorg verbeteren

ZBC’s versus reguliere zorg

Drie mensen
Charlie J. Nederpelt
Cassidy Q.B. Mostert
Wilbert B. van den Hout
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6870
Abstract

Samenvatting

Marktwerking in de zorg werd in het publieke debat een experiment genoemd, omdat niet zeker was of in een zorgmarkt de belangen van patiënten zwaarder wegen dan financiële belangen. Hoewel openbare kwaliteitsindicatoren jaarlijks worden gerapporteerd, worden ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) niet vergeleken in de huidige zorgmarkt. Slechts negen kwaliteitsindicatoren worden zowel voor ziekenhuizen als ZBC’s gehanteerd. Voor deze kwaliteitsindicatoren vonden wij globaal vergelijkbare resultaten onder patiënten behandeld in ziekenhuizen en ZBC’s. Het is bekend dat ZBC’s gezondere patiënten behandelen, en dus mogelijk een lagere zorgkwaliteit leveren. Zonder gegevens over hoe ziek de patiënten waren (‘casemix’-informatie) kunnen op basis van het huidige experiment met de zorgmarkt geen conclusies worden getrokken over zorgkwaliteit. Deze onvolledige informatie draagt bij aan marktfalen in de zorg. Door kwaliteitsvergelijking met routinematig verzamelde casemix-informatie kan gereguleerde marktwerking in de zorg verbeterd worden.

Auteursinformatie

LUMC, Leiden. Afd. Traumachirurgie: C.J. Nederpelt, BSc, promovendus; C.Q.B. Mostert, MSc, anios spoedeisende hulp. Afd. Medische Besliskunde: dr. W.B. van den Hout, gezondheidseconoom.

Contact C.J. Nederpelt (c.j.nederpelt@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Charlie J. Nederpelt ICMJE-formulier
Cassidy Q.B. Mostert ICMJE-formulier
Wilbert B. van den Hout ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Gezonde Zorg
Dit artikel wordt besproken inKwaliteit ZBC’s en richtlijnen voor passende zorg
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties