De rol van reistijd, zorghistorie van de patiënt en verwijspatroon van de huisarts

Wat bepaalt de ziekenhuiskeuze van borstkankerpatiënten?

Onderzoek
Barbara Menting
Lydia van ’t Veer
Ron Kemp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4742
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken in hoeverre ziekenhuiskeuzes voor borstkankerzorg worden beïnvloed door de reistijd, de zorghistorie van de patiënt en het verwijspatroon van de huisarts.

Opzet

Kwantitatief onderzoek.

Methode

Uit de zorgdeclaratiegegevens van 2015 selecteerden wij initiële dbc-zorgproducten in de patiëntgroep ‘Nieuwvormingen borst’ met een huisarts of huisartsenpraktijk als verwijzer. Wij gebruikten ‘conditional logit’-keuzemodellen met 82 ziekenhuizen in de keuzeset om te onderzoeken of de reistijd naar het ziekenhuis, de eigen zorghistorie van de patiënt in de afgelopen 2 jaar en het verwijspatroon van de huisartsen gerelateerd waren aan de ziekenhuiskeuzes. Ook gingen we na hoe vaak patiënten kozen voor een ‘standaardziekenhuis’.

Resultaten

Wij selecteerden 74.227 borstkankerzorgproducten die de ziekenhuiskeuzes vertegenwoordigden van 70.608 unieke patiënten (96% vrouw; gemiddelde leeftijd: 52,7 jaar) uit 4840 verschillende huisartsenpraktijken. Reistijd, eigen zorghistorie en verwijspatroon van de huisarts waren elk statistisch significant gerelateerd aan de ziekenhuiskeuze. Patiënten gingen vaker naar een ziekenhuis waar zij eerder waren geweest, dat dichtbijgelegen was of waar relatief veel patiënten uit hun huisartsenpraktijk naartoe waren gegaan. Het verwijspatroon van de huisarts droeg het meeste bij aan de verklaring van de ziekenhuiskeuze, gevolgd door de zorghistorie van de patiënt en de reistijd. 12% van de patiënten zónder zorghistorie en 7% van de patiënten mét een zorghistorie koos niet voor een standaardziekenhuis; relatief vaak viel de keuze dan op een umc of een gespecialiseerd ziekenhuis.

Conclusie

Naast de reistijd spelen de zorghistorie van de patiënt en het verwijspatroon van de huisarts een duidelijke rol in de ziekenhuiskeuze van patiënten met borstkanker. Een niet te verwaarlozen groep kiest echter voor een ziekenhuis dat niet voor de hand ligt op basis van reistijd, eigen zorghistorie en verwijspatroon van de huisarts.

Auteursinformatie

Autoriteit Consument & Markt, Directie Zorg, Den Haag: dr. B. Menting, criminoloog en psycholoog; L. van ’t Veer, MSc, econoom; dr. R. Kemp, econoom (tevens: Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Health Policy & Management, Rotterdam).

Contact B. Menting (barbara.menting@acm.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn geen belangen gemeld.

Verantwoording

De auteurs schreven dit artikel op persoonlijke titel.

Auteur Belangenverstrengeling
Barbara Menting ICMJE-formulier
Lydia van ’t Veer ICMJE-formulier
Ron Kemp ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties