Wegsmeltende hoornvliezen na de verhuizing van een zeeaquarium

Groen-blauwe zeeanemonen.
Maarten B. Jalink
Chantal M. van Luijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4064
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Het houden van exotische huisdieren kan leiden tot gevaarlijke situaties. We beschrijven het oogheelkundig letsel dat werd veroorzaakt door Palythoa, een korstanemoon die palytoxine afgeeft als hij wordt geïrriteerd. Palytoxine is een van de giftigste mariene toxinen die is beschreven.

Casus

Het betreft een gezonde, 44-jarige man die na het inrichten van een zeeaquarium met onder meer zeeanemonen in zijn ogen had gewreven. Dit resulteerde in het beiderzijds wegsmelten van de cornea, ook wel ‘corneal melting’ of keratolysis genoemd. Uiteindelijk bleek het letsel te worden veroorzaakt door palytoxine. Patiënt werd hierdoor blijvend slechtziend.

Conclusie

De korstanemoon die in deze casus werd beschreven (Palythoa sp.) is eenvoudig en zonder enkele waarschuwing via het internet te koop. Bij het werken met een aquarium is het belangrijk de inhoud te kennen en zo nodig beschermende kleding te gebruiken.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Oogheelkunde, Utrecht: dr. M.B. Jalink, aios oogheelkunde; drs. C.M. van Luijk, oogarts-corneaspecialist.

Contact M.B. Jalink (maartenjalink@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Maarten B. Jalink ICMJE-formulier
Chantal M. van Luijk ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties