Een gezin met koorts na reiniging van zeeaquarium

Klinische praktijk
Lobke Snoeks
Jan Veenstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4200
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Door verbeterde aquariumtechnieken bootsen zeeaquaria steeds beter de realiteit na. Hierdoor bevatten ze soms bekende en onbekende mariene toxines. Aquariumhouders en hun familieleden kunnen dan potentieel ernstige intoxicaties oplopen.

Casus

Een 37-jarige man kwam bij de Spoedeisende Hulp met koorts, hypotensie en klachten van algehele malaise nadat hij had geprobeerd een korstanemoon uit zijn aquarium te verwijderen door deze onder kokend water te houden. Ook zijn vrouw en 2 kinderen hadden daarbij de vrijgekomen stank geïnhaleerd en hadden soortgelijke symptomen. Wij stelden de diagnose ‘palytoxine-intoxicatie’. Alle familieleden herstelden volledig binnen 48 uur met alleen ondersteunende therapie.

Conclusie

Bij het manipuleren van bepaalde korstanemonen uit zeeaquaria kan palytoxine vrijkomen. Dit kan een potentieel ernstige intoxicatie geven. Geadviseerd wordt beschermende maatregelen te nemen tijdens werkzaamheden aan een aquarium. Er is geen specifieke therapie of antidotum bekend tegen palytoxine-intoxicatie; derhalve is de behandeling ondersteunend.

Auteursinformatie

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

Drs. L. Snoeks, aios interne geneeskunde; dr. J. Veenstra, internist-infectioloog.

Contact drs. L. Snoeks (l.snoeks@slaz.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 13 december 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties