Wat Jantje is, zal Jan worden
Open

22-02-2013
Henk Visser

De grote uitdaging voor de kindergeneeskunde blijft het onderzoek naar de samenhang tussen erfelijke factoren en omgevingsfactoren en de invloed hiervan op de normale en abnormale groei en ontwikkeling van het kind. Het is het bekende ‘nature-nurture’-probleem.

Het maakt veel uit waar je wieg staat. Het gaat om de genen die je van je ouders hebt gekregen, maar ook om het milieu waarin je opgroeit. De kinderarts weet vanouds dat factoren als voeding, ziekte en sociaal-hygiënische omstandigheden een belangrijke invloed hebben op het opgroeiende kind. We weten nu ook dat omgevingsfactoren de genetische expressie kunnen beïnvloeden. Op welke leeftijd zijn deze omgevingsfactoren ...