Klinische implicaties van epigenetische veranderingen

Klinische praktijk
Marcel M.A.M. Mannens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4123
Abstract

Samenvatting

  • Erfelijke of verworven veranderingen van het DNA hebben invloed op de codering voor de genproducten (eiwitten). Als de functie van het eiwit verstoord is, kan dit tot ziekte leiden.
  • DNA in het chromatine kan gecondenseerd zijn of juist een open structuur hebben. De activiteit van genen wordt sterk bepaald door de toegankelijkheid van het DNA voor transcriptiefactoren en andere eiwitten die betrokken zijn bij de transcriptie van genen.
  • De toegankelijkheid van het DNA wordt gereguleerd door epigenetische processen, waaronder methylering van cytosine. Hierbij verandert de basenvolgorde in het DNA niet. Verstoring van deze processen kan eveneens tot ziekte leiden.
  • Epigenetische veranderingen van het DNA zijn omkeerbaar. Dat biedt kansen voor behandeling en herstel bij aandoeningen die het gevolg zijn van verstoorde epigenetische processen.
Auteursinformatie

Amsterdam UMC, afd. Klinische Genetica, Amsterdam: prof.dr. M.M.A.M. Mannens, laboratoriumspecialist klinische genetica.

Contact M.M.A.M. Mannens (m.a.mannens@amstersamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marcel M.A.M. Mannens ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties