Theorie past niet? Pas de feiten aan!
Open

09-08-2013
Sarah Gans

Aan het begin van mijn promotieonderzoek was ik ervan overtuigd dat een goed opgezette studie leidt tot een eenduidig en helder antwoord. Zwart of wit. Ja of nee, wel of niet een bepaalde behandeling of diagnostiek. Een helder antwoord overtuigt de medische wereld om het beleid aan te passen of juist te handhaven. Resultaten uit grote, gecontroleerde klinische onderzoeken vormen de basis voor evidencebased standaarden waarmee men de geneeskunde naar beste eer en geweten uit kan oefenen, zoals ooit beloofd in de eed van Hippocrates. Niets blijkt minder waar. Niet alleen medisch wetenschappelijke aspecten be√Įnvloeden het beleid van artsen. Naast ...