Professionaliteit en onzekerheid
Open

18-12-2014
Kees Kraaijeveld
Over de auteur: 

Kees Kraaijeveld is neuroloog. Hij werkt sinds zijn pensioen regelmatig op Bonaire en Curaçao. Zijn 4 weekboeken gaan over angst binnen de medische professie. Over angst wordt meestal in algemene termen gesproken en geschreven, maar zelden wordt getoond welk effect angst kan hebben op de arts-patiëntrelatie en de relatie van artsen onderling. (clkraaijeveld@gmail.com).

De medicus practicus komt dagelijks voor dilemma’s te staan. Moet hij of zij bijvoorbeeld vasthouden aan de eigen overtuiging, of het protocol of de richtlijn volgen? Overleg zonder respect voor elkaars standpunt biedt geen oplossing. Angst voor repercussies na afwijken van de richtlijnen bepaalt zo nu en dan de keuze die de dokter maakt.

Een voorbeeld: De huisarts belt de dienstdoende neuroloog om 5.30 ’s ochtends over zijn patiënt, een man van 92 jaar oud die thuis verward is aangetroffen met een bloedend oor. Hij woont thuis samen met zijn demente vrouw, en krijgt daar verzorging. De man heeft een cardiale voorgeschiedenis. ...