Primum non nocere
Open

11-12-2014
Kees Kraaijeveld
Over de auteur: 

Kees Kraaijeveld is neuroloog. Hij werkt sinds zijn pensioen regelmatig op Bonaire en Curaçao. Zijn 4 weekboeken gaan over angst binnen de medische professie. Over angst wordt meestal in algemene termen gesproken en geschreven, maar zelden wordt getoond welk effect angst kan hebben op de arts-patiëntrelatie en de relatie van artsen onderling. (clkraaijeveld@gmail.com).

Het eerste gebod is dat de arts de patiënt niet schaadt. Dat lijkt eenvoudig, maar de toepassing hiervan is als lopen door een mijnenveld. Terughoudendheid, niets doen; het is vaak een optie. Het risico van het nalaten van een handeling moet afgewogen worden tegen de risico’s die aan de handeling kleven. Dus ook het risico op toegenomen angst of ongerustheid bij de patiënt. Immers, wanneer de vermeende grond voor de ongerustheid later afwezig blijkt, dan is, achteraf gezien, de ongerustheid ten onrechte gewekt. Een strategie zoals ‘ieder risico vermijden’ is holle retoriek, ook als deze wordt besproken in het overleg ...