Op tijd signaleren en multidisciplinair handelen

Wervelmetastasen

Klinische praktijk
Anniek E. Baumfalk
Jorrit-Jan Verlaan
Nicolien Kasperts
G.J. (Hans) Amelink
Monique C. Minnema
Tom J. Snijders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3961
Abstract

Dames en Heren,

Herkenning van wervelmetastasen is belangrijk vanwege het risico op een dwarslaesie of caudasyndroom. Tijdige herkenning kan lastig zijn. Rugpijn is immers een veelvoorkomend probleem in de bevolking, maar kan ook de eerste klacht bij symptomatische wervelmetastasen zijn. Bij een klinische verdenking op een wervelmetastase is snelle diagnostiek en behandeling essentieel, bij voorkeur voordat er neurologische uitval ontstaat.

In deze klinische les bespreken wij aan de hand van 3 ziektegeschiedenissen het belang van een tijdige herkenning en multidisciplinaire aanpak bij de behandeling van wervelmetastasen.

Patiënt A, een 55-jarige vrouw, werd 10 jaar geleden in opzet curatief behandeld voor een mammacarcinoom (stadium T3N1; oestrogeenreceptor positief, progesteronreceptor en HER2-status negatief) door middel van chirurgie, chemotherapie en hormoontherapie. Zij is getrouwd en heeft 3 studerende kinderen. Haar huisarts verwijst haar in verband met nieuw ontstane rugpijn naar haar medisch oncoloog, 4 weken na het ontstaan van de pijn. De rugpijn is duidelijk aan te wijzen in het midden van de rug, ter hoogte van de onderkant van de schouderbladen. De pijn gaat gepaard met een bandgevoel rondom de borstkas. Er is geen neurologische uitval.

Laboratoriumonderzoek toont een anemie met een Hb van 6,2 mmol/L. FDG-PET-CT toont afwijkingen die verdacht zijn voor diffuus ossale metastasen in de wervelkolom en het beenmerg…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht. UMC Utrecht Hersencentrum, afd. Neurologie en Neurochirurgie: A.E. Baumfalk, BSc, co-assistent (thans: basisarts); dr. G.J. Amelink, neurochirurg; dr. T.J. Snijders, neuroloog. Afd. Orthopedie: dr. J.J. Verlaan, orthopedisch chirurg. Afd. Radiotherapie: drs. N. Kasperts, radiotherapeut-oncoloog. Afd. Hematologie : dr. M.C. Minnema, internist-hematoloog.

Contact T.J. Snijders (t.j.snijders@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Anniek E. Baumfalk ICMJE-formulier
Jorrit-Jan Verlaan ICMJE-formulier
Nicolien Kasperts ICMJE-formulier
G.J. (Hans) Amelink ICMJE-formulier
Monique C. Minnema ICMJE-formulier
Tom J. Snijders ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties