Niet de tijd gaat voorbij, wij gaan voorbij
Open

19-10-2012
Jan Molenaar

In onze tijd spreekt het vanzelf dat voor elke ziekte wordt gezocht naar de plek in het lichaam waar die ziekte zich zou kunnen afspelen: in een orgaan, weefsel of cel en in de complexe moleculen waaruit die zijn opgebouwd, zoals het erfelijk materiaal in de celkern, het DNA, en buiten de kern de eiwitten, de bouwstenen van alle leven. Leven, ziekte en gebrek zijn in principe analyseerbare, dus te beheersen en te corrigeren fysisch-chemische processen.

Deze manier van denken, in de 19e eeuw ontstaan, kreeg vaste voet in de 20e eeuw en boekt ongekende successen, maar lijkt nu te kunnen terugkeren ...