The way PEEP depresses cardiac output.

Media
L.R.M. Verberne
J.J. Koolen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:295

L.R.M.Verberne, The way PEEP depresses cardiac output. Proefschrift Vrije Universiteit te Amsterdam, 3 december 1986 (promotor: prof.dr.A.A.Knoop).

De auteur heeft op oorspronkelijke wijze getracht een verklaring te vinden voor de afname van het hartminuutvolume tijdens positieve eind-expiratoire drukbeademing (PEEP). Door het aanbrengen van een zogenaamd kuras rond de borstkas van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties