Nederlandse Vereniging voor Intensive Care

R. Spritzer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:184-7

Wetenschappelijke vergadering gehouden op 20 april 1985 te Utrecht

M.S.C.Dirksen (Nijmegen), Indicaties voor tracheotomie

Nagegaan werd bij hoeveel van de langdurig (meer dan 10 dagen) beademde patiënten tracheotomie gedaan werd. Hiervoor werden retrospectief de patiënten onderzocht die van 1981-1984 op de afdeling voor algemene intensive care beademd werden. Twee groepen werden onderzocht: patiënten van (a) de afdeling algemene chirurgie en (b) de afdeling traumatologie (tabel 1).

De indicaties voor tracheotomie zijn vermeld in tabel 2.

Conclusie: Tracheotomie wordt op indicatie gedaan, vooral bij comateuze patiënten en bij patiënten bij wie het afwennen van de beademing (”weaning“) moeizaam verliep…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties