Wat te doen als een kind tanden van Hutchinson heeft?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:550

VRAAG 5. Een enkele keer wordt bij onderzoek door de schoolarts of schooltandarts een gebit met ‘tanden van Hutchinson’ gezien bij leerlingen zonder andere aangeboren afwijkingen en met een normale intelligentie. De vraag is wat er, afgezien van een adequate tandheelkundige behandeling, eventueel verder gedaan moet worden, vooral omdat een congenitale luesinfectie één van de oorzaken kan zijn. Wat kunnen de gevolgen zijn wanneer er verder niets gedaan wordt, en weegt dit op tegen de indiscretie bij de moeder naar genoemde oorzaak te informeren?

ANTWOORD. Het is mij niet bekend of ‘tanden van Hutchinson’ ook een andere oorzaak kunnen hebben dan congenitale lues. In de pediatrische literatuur wordt melding gemaakt van de ‘trias van Hutchinson’, bestaande uit toenemend gehoorverlies als gevolg van beschadiging van de nervus acusticus, interstitiële keratitis welke tot blindheid kan leiden, en de door de vraagsteller bedoelde tandafwijkingen. Dit zou berusten op een vertraagd overgevoeligheidsverschijnsel bij lues…

Ook interessant

Reacties