Wat houdt hoofdbehandelaarschap in – en wat niet?

Juridische vraag
16-08-2018
A.C. (Aart) Hendriks

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht, Leiden: prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist.

Contact: A.C. Hendriks (a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl)