Wat is het nut van nacontrole na behandeling wegens een larynxcarcinoom?

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:2560

Ritoe et al. hebben in een longitudinaal onderzoek aanwijzingen gevonden dat het nauwgezet nacontroleren van patiënten die een curatieve behandeling hebben ondergaan wegens een larynxcarcinoom weinig rendement oplevert. Het doel van dergelijke controles is om de overlevingskansen te vergroten, vooral door het opsporen van een tumorrecidief in een vroeg stadium…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties