Wat doe ik als arts als een calamiteit niet wordt gemeld?

Recht
14-06-2016
A.C. (Aart) Hendriks

Per 26 februari 2020 heeft de auteur dit artikel geüpdatet. 

Vraag

Wat doe je als arts als een calamiteit niet wordt gemeld?

Juridische achtergrond

Zorgaanbieders zijn verplicht calamiteiten te melden bij de IGJ. Tot 1 januari 2016 gold deze plicht enkel voor zorginstellingen; sinds de invoering van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) geldt die plicht ook voor de ‘solistisch werkende zorgverlener’, zoals een zelfstandig werkzame psychiater of huisarts met een solopraktijk.

De wet verstaat onder een calamiteit een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die heeft geleid tot de dood van een cliënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt. Hoewel deze omschrijving niet uitblinkt in duidelijkheid gaat het bij een calamiteit dus om een incident, door een doen of laten in het kader van zorgverlening, met grote schade voor de patiënt.

Een calamiteit moet ‘onverwijld’ bij de IGJ worden gemeld, te weten binnen 3 dagen. Melden kan via de website van de IGJ (https://www.igj.nl/onderwerpen/calamiteiten/melding-doen-van-een-calamiteit, klik op ‘digitaal formulier ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing