Moet ik mijn patiënt informeren over fouten?

Perspectief
A.C. (Aart) Hendriks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3828

Rectificatie

Per 18 maart 2020 heeft de auteur het artikel geüpdatet. 

Juridische achtergrond

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Maar moet u uw patiënt altijd van een fout in kennis stellen, ook als de patiënt er niets van heeft gemerkt?

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) bepaalt al sinds 1992 dat de hulpverlener de patiënt op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk inlicht over de ontwikkelingen rond het onderzoek en de behandeling. Algemeen wordt aangenomen dat de arts of een andere hulpverlener een patiënt op grond hiervan ook moet informeren over zaken die niet goed zijn gegaan bij de zorgverlening. Daarbij volstaat het niet, zoals bijvoorbeeld de richtlijn ‘Gedragsregels voor artsen’ voorschrijft,1 dat de arts bereid is zich toetsbaar op te stellen. Van artsen wordt verwacht dat zij de patiënt actief informeren over zaken die niet zijn verlopen zoals gehoopt en eventuele fouten erkennen.

Eventuele onduidelijkheid over deze informatieplicht is sinds de komst van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg…

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht: prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist.

Contact A.C. Hendriks (a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Juridische vragen

Gerelateerde artikelen

Reacties