Falende ciprofloxacine bij typhus abdominalis

Wat betekent ‘gevoelig’?

Klinische praktijk
Jan W. van 't Wout
Joseph O. Jones
Leo G. Visser
Henk A. Bijlmer
Peter J. Veldkamp
Jaap T. van Dissel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B258
Abstract

Dames en Heren,

Hoe verklaart de clinicus dat de behandeling van een patiënt met een vastgestelde infectie faalt, terwijl het gekweekte micro-organisme wel gevoelig is voor het voorgeschreven antibioticum? Mogelijke oorzaken zijn: (a) onvoldoende resorptie van het antibioticum na orale toediening door darmstoornissen of comedicatie; (b) onvoldoende penetratie van het antibioticum op de plaats van de infectie, bijvoorbeeld bij abcesvorming; (c) interactie van het antibioticum met andere geneesmiddelen, waardoor een versnelde afbraak plaatsvindt; (d) bijkomende infectie met een resistent micro-organisme. In deze les willen wij u aan de hand van 3 casusen demonstreren dat de behandeling van buiktyfus met ciprofloxacine kan falen door een andere oorzaak dan hier genoemd, die niet altijd wordt onderkend.

Patiënt A is een 36-jarige Pakistaanse vrouw, die recent naar Nederland was gekomen. Na aankomst had zij koorts gekregen, die geleidelijk opgelopen was tot meer dan 40°C en die af en toe gepaard ging met koude…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Dr. J.W. van ’t Wout (tevens: Ziekenhuis Bronovo, afd. Interne Geneeskunde, Den Haag), dr. L.G. Visser en prof.dr. J.T. van Dissel, internisten-infectiologen.

University of Pittsburgh Medical Center, Division of Infectious Diseases, Pittsburgh.

Dr. J.O. Jones en dr. P.J. Veldkamp, internisten-infectiologen.

Ziekenhuis Bronovo, afd. Medische Microbiologie, Den Haag.

Dr. H.A. Bijlmer, medisch microbioloog.

Contact dr. J.W. van ’t Wout (jwvantwout@planet.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 januari 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties