Salmonella-dragers

Klinische praktijk
J.M. Prins
P. Speelman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2160-4

Inleiding

Bij infecties met Salmonella onderscheiden we twee ziektebeelden. Infecties met Salmonella typhi en Salmonella paratyphi A, B of C veroorzaken een ernstig ziektebeeld met hoge koorts, waarbij de bacterie meestal uit het bloed gekweekt kan worden. De door S. typhi veroorzaakte ziekte noemt men buiktyfus, tyfus abdominalis of febris typhoidea. De door S. paratyphi A, B of C veroorzaakte ziekte heet paratyfus A, B of C. Buiktyfus en paratyfus komen alleen bij de mens voor en worden voornamelijk overgedragen door besmet water en voedsel.

Buiktyfus komt vooral voor in landen waar de hygiënische omstandigheden slecht zijn. De incidentie in deze landen wordt geschat op 540 ziektegevallen per 100.000 personen per jaar.1 In Nederland wordt buiktyfus bijna uitsluitend als importziekte gezien. In 1988 werden 64 gevallen geregistreerd.

‘Andere’ salmonellosen zijn diarreeziekten die worden veroorzaakt door andere salmonellae dan S. typhi en S. paratyphi A, B en C. Bacteriëmie…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

J.M.Prins, assistent-geneeskundige; dr.P.Speelman, internist.

Contact dr.P.Speelman

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties