Was de dood van Lady Diana te voorkomen geweest?
Open

Commentaar
17-05-2017
Egbert Jan M.M. Verleisdonk en Loek P.H. Leenen

Bij dit artikel is een infographic gemaakt. Hierin staat de tijdlijn van het moment van het ongeluk in Parijs tot aan de dood van de prinses. Ter vergelijking laten we de tijdlijn zien van hetzelfde ongeluk als dit in het centrum van Utrecht in 2017 had plaatsgevonden.


20 jaar geleden, op 31 augustus 1997, kwam Lady Diana Spencer in Parijs om bij een auto-ongeval. Al snel circuleerden theorieën dat de Britse inlichtingendienst op de een of andere manier betrokken was bij de dood van de prinses, maar daarnaast uitten tal van dokters kritiek op haar behandeling direct na het ongeval. Had de dood van Diana voorkomen kunnen worden? En zou zij tegenwoordig anders behandeld zijn?

De tweede vraag is eenvoudiger te beantwoorden dan de eerste. De acute zorg is de afgelopen 20 jaar ingrijpend veranderd. Met name de invoering van ‘Advanced trauma life support’ (ATLS), maar ook de regionalisatie van de traumazorg en de