Waarom werd de dosering van proguanil bij malariaprofylaxe verdubbeld?

Klinische praktijk
J.C.F.M. Wetsteyn
A. Leentvaar-Kuijpers
P.C. Stuiver
H.J. van der Kaay
W.M.V. Dolmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1522-3

Terecht is onlangs gevraagd naar de reden voor de verdubbeling van de proguanil-dosering bij malariaprofylaxe (1993; 777-8); een dergelijke ingrijpende koerswijziging verdient een goed onderbouwd antwoord. Ook het team van deskundigen dat het nieuwe GHI-bulletin Malariaprofylaxe samenstelde, heeft diverse malen gevraagd deze wijziging te onderbouwen. Het huidige antwoord lijkt onderbouwd met belangrijke literatuurverwijzingen, maar geen van deze artikelen beschrijft een onderzoek waarin proguanil in de dosering van 100 mg per dag wordt vergeleken met een proguanil-dosering van 200 mg per dag. Het veel geciteerde onderzoek van McLarty uit Dar-es-Salaam, waarin proguanil 200 mg dd zo superieur lijkt, is gebaseerd op anamnestische gegevens en niet onderbouwd met gegevens van dikke-druppel-preparaten waaruit moet blijken dat de ‘malaria’ inderdaad malaria was.1

Het enige onderzoek dat wel antwoord kan geven wordt niet aangehaald; Jamaludin et al. beschrijven een farmacokinetisch onderzoek met proguanil 100 mg 2 maal per dag.2 Voordien hadden dezelfde…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties