Waarom rook jij wel en ik niet?

Stand van zaken
01-06-2017
Jacqueline M. Vink en Roy Otten
Aanvaard op 19-04-2017.
Gepubliceerd op 01-06-2017.
In print verschenen in week 22 2017.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1243