Waardoor zijn vrouwen vaker depressief dan mannen?

Nieuws
J. van Os
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1398

Het is niet bekend waardoor de incidentie en de prevalentie van depressie bij vrouwen 1,5 tot 2 keer zo hoog is als bij mannen. Nazroo et al. maakten gebruik van een ingenieuze onderzoeksopzet om de zogenaamde sociale-rollenhypothese te toetsen.1 Deze hypothese veronderstelt dat de gevoeligheid voor ingrijpende gebeurtenissen die…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties