Waardebepaling van geneesmiddelen: werkzaamheid, toepasbaarheid, doeltreffendheid en doelmatigheid

Klinische praktijk
M.H. Pronk
G.J. Bonsel
M.J.A. Brorens
Y.A. Hekster
A. van der Kuy
P.A.G.M. de Smet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:697-4
Abstract

Samenvatting

Gezien de steeds toenemende kosten voor farmaceutische hulp bij een beperkt budget is het van belang dat overheid, instellingen, onderzoeker, voorschrijvend arts, afleverend apotheker en farmaceutische industrie een gestandaardiseerd beoordelingssysteem ter beschikking krijgen om keuzen binnen het farmacotherapeutisch beleid te kunnen funderen.

In 4 aansluitende en opeenvolgende stappen kan tot een waardebepaling worden gekomen, waarbij therapeutische én financiële waarde een eigen rol hebben. De eerste twee stappen, bepalen van werkzaamheid en van toepasbaarheid, reflecteren het huidige systeem voor de toelating van geneesmiddelen tot de markt. Stap 3 en 4 beschrijven hoe doeltreffendheid en doelmatigheid door middel van (kosten)effectiviteitsonderzoek kunnen worden betrokken bij de waardebepaling.

Om optimale resultaten te verkrijgen uit genoemde stappen is een spoedige aanvaarding noodzakelijk van de richtlijnen voor doeltreffend en doelmatig onderzoek die nu reeds beschikbaar zijn.

Auteursinformatie

Stuurgroep Gezondheidszorg, Postbus 794, 1200 AT Hilversum.

Mw.M.H.Pronk, arts, voorzitter van de stuurgroep; dr.G.J.Bonsel, klinisch epidemioloog, sociaal geneeskundige; drs.M.J.A.Brorens, beleidsmedewerker bij zorgverzekeraar; dr.Y.A.Hekster, ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog; dr.A.van der Kuy, ziekenhuisapotheker; klinisch farmacoloog; dr.P.A.G.M.de Smet, klinisch farmacoloog.

Contact mw.M.H.Pronk

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties