De klinische beoordeling van werkzaamheid en schadelijkheid bij de (Europese) registratie van geneesmiddelen: wat betekent dit voor de dokter en de patiënt?

Perspectief
P.P. Koopmans
P.A. de Graeff
B.J. van Zwieten-Boot
J.F.F. Lekkerkerker
A.W. Broekmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:756-61
Abstract

Samenvatting

- De laatste jaren is er een ontwikkeling waar te nemen in de criteria voor toelating van geneesmiddelen tot de markt van de landen van de Europese Unie. Steeds vaker dient de fabrikant aan te tonen dat het geneesmiddel een klinisch zichtbaar en relevant voordeel voor de patiënt heeft.

- De werkzaamheid en de schadelijkheid dienen niet alleen te worden onderzocht door middel van vergelijkende onderzoeken met placebo, maar ook verwachten de registratieautoriteiten dat het geneesmiddel wordt vergeleken met de vigerende standaardbehandeling.

- Met deze onderzoeken dient te worden aangetoond dat de balans tussen werkzaamheid en schadelijkheid van het geneesmiddel niet alleen statistisch significant, maar ook klinisch relevant beter is dan van placebo en tegelijkertijd niet inferieur is aan de standaardbehandeling.

- Nederlandse en Europese beoordelingsrapporten van nieuwe geneesmiddelen zullen derhalve samen met de productinformatie in toenemende mate gebruikt kunnen worden door voorschrijvers, patiënten en zorgverzekeraars voor het vaststellen van de plaats en de therapeutische waarde van nieuwe geneesmiddelen binnen de bestaande therapeutische mogelijkheden van bepaalde aandoeningen.

Auteursinformatie

College ter beoordeling van geneesmiddelen, afd. Klinische Beoordelingen Agentschap, Den Haag.

Contact Dr.P.P.Koopmans, internist-klinisch farmacoloog/infectioloog

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties