Vroege herkenning van sepsis

Een diagnostische uitdaging voor de huisarts
Klinische les
21-05-2018
Lieke A.H. Olijslagers, Feike J. Loots, Gerard W.A.M. Bles, Paul Giesen en Arthur R.H. van Zanten

Dames en Heren,

Ernstige infecties kunnen leiden tot sepsis, met verregaande gevolgen voor de patiënt. Ongeveer een kwart van alle sepsispatiënten overlijdt en overlevenden hebben vaak blijvende schade. Symptomen in de eerste fase van sepsis zijn veelal subtiel en aspecifiek, met name bij kwetsbare ouderen. In de eerste lijn kunnen alarmsymptomen gemakkelijk over het hoofd worden gezien. De snelle behandeling die noodzakelijk is voor een goede uitkomst kan hierdoor bemoeilijkt worden, zoals blijkt uit de drie praktijkvoorbeelden in deze klinische les.

Auteursinformatie

Viecuri Ziekenhuis, afd. Spoedeisende Hulp, Venlo: drs. L.A.H. Olijslagers, anios. Radboudumc, IQ healthcare, Nijmegen: drs. F.J. Loots, SEH-arts n.p. en onderzoeker; dr. P. Giesen, huisarts en onderzoeker. Huisartsenposten Rijnmond: drs. G.W.A.M. Bles, huisarts. Ziekenhuis Gelderse Vallei, afd. Intensive Care, Ede: dr. A.R.H. van Zanten, internist-intensivist.

Contact: L.A.H. Olijslagers (laholijslagers@gmail.com)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Lieke A.H. OlijslagersICMJE-formulier
Feike J. LootsICMJE-formulier
Gerard W.A.M. BlesICMJE-formulier
Paul GiesenICMJE-formulier
Arthur R.H. van ZantenICMJE-formulier