Vroege endoscopische retrograde cholangiografie met sfincterotomie bij biliaire pancreatitis: de APEC-trial

Onderzoek
Nicolien J. Schepers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A7012

Dit artikel besteedt aandacht aan recent gestart klinisch multicentrisch onderzoek in Nederland.

Achtergrond en het waarom van de studie

Acute pancreatitis is een potentieel ernstige aandoening met een mortaliteit die oploopt tot boven de 30% bij orgaanfalen of bij geïnfecteerde necrotiserende pancreatitis.1,2 In Nederland wordt acute pancreatitis bij ongeveer 54% van de patiënten veroorzaakt door een al dan niet tijdelijke obstructie van de galwegen door galstenen of galsediment (‘sludge’).3,4 Vroege decompressie van de galwegen door middel van endoscopische retrograde cholangiografie (ERC) met sfincterotomie reduceert mogelijk de ernst van een dergelijke biliaire pancreatitis. Deze procedure heeft echter ook complicaties. Er is consensus dat ERC niet geïndiceerd is bij voorspeld milde pancreatitis en dat een spoed-ERC geïndiceerd is wanneer er ook een cholangitis bestaat.4,5 Maar wat te doen bij patiënten met voorspeld ernstige biliaire pancreatitis zonder cholangitis? Hierover is geen consensus.6,7 Een recente analyse in 15 ziekenhuizen verbonden…

Auteursinformatie

,* Namens de Pancreatitis Werkgroep Nederland, waarvan de leden vermeld worden op www.pancreatitis.nl. De deelnemende onderzoekers worden aan het einde van dit artikel vermeld.

Radboud universitair medisch centrum, afd. Operatiekamers / Evidence Based Surgery, Nijmegen.

Contact Drs. N.J. Schepers (tevens Erasmus Medisch Centrum, afd. Maag-, darm- en leverziekten, Rotterdam) (n.schepers@pancreatitis.nl)

Verantwoording

Deelnemende onderzoekers aan de APEC-trial (lokale hoofdonderzoekers zijn aangegeven met een *):
M.P. Schwartz* (Meander MC, Amersfoort); P. Fockens*, M.G.H. Besselink, M.G.W. Dijkgraaf (AMC, Amsterdam); J.M. Jansen* (OLVG, Amsterdam); S.D. Kuiken* (Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam); M.J.A.M. Jacobs* (VUMC, Amsterdam); G.W. Erkelens* (Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn); B.W.M. Spanier* (Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem); M. Rijk* (Amphia Ziekenhuis, Breda); C.J.M. Bolwerk* (Reinier de Graaf Gasthuis, Delft); L.E. Perk* (Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag); W. van de Vrie* (Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht); B.J.M. Witteman* (Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede); E.J. Schoon* (Catharina Ziekenhuis, Eindhoven); N.G. Venneman* (Medisch Spectrum Twente, Enschede); W.J. Thijs* (Martini Ziekenhuis, Groningen); H.M. van Dullemen* (UMCG, Groningen); R.W.M. van der Hulst* (Kennemer Gasthuis, Haarlem); T.E.H. Römkens* (Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch); K. van der Linde* (Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden); Y.C.A. Keulemans* (MUMC, Maastricht); R. Timmer* (St. Antonius, Nieuwegein); A.C.I.T.L. Tan* (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen); E.J.M. van Geenen*, H.G. Gooszen (Radboudumc, Nijmegen); M.J. Bruno*, B.E. Hansen (Erasmus MC, Rotterdam); P.C.J. ter Borg* (Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam); F.J.G.M. Kubben* (Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam); M.P.G.F. Anten* (Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam); M.J.A.L. Grubben* (Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg); F. Vleggaar*, O.J. Bakker, H.C. van Santvoort (UMC Utrecht, Utrecht).
Belangenconflict: een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A7012; klik op ‘Belangenverstrengeling’). Financiële ondersteuning: voor het uitvoeren van deze trial ontvingen de onderzoekers subsidies van ZonMw (nummer 837002008), het fonds NutsOhra (nummer 1203-052) en de Alvleeskliervereniging.
Aanvaard op 17 oktober 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Nicolien J. Schepers ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties