Endoscopische versus chirurgische behandeling van geïnfecteerde necrotiserende pancreatitis: de TENSION-studie

Onderzoek
Sandra van Brunschot
Hjalmar C. van Santvoort
Hein G. Gooszen
Paul Fockens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4329
Abstract

Samenvatting

Bij patiënten met geïnfecteerde necrotiserende pancreatitis is er bij de gebruikelijke chirurgische ‘step-up’-benadering’ een belangrijk risico (40%) op complicaties en sterfte. Deze step-up-benadering bestaat uit percutane retroperitoneale drainage, indien nodig gevolgd door videoscopisch geassisteerde retroperitoneaal débridement. Een alternatieve behandeling is een endoscopische step-up-benadering bestaande uit endoscopische transluminale drainage, indien nodig gevolgd door endoscopische transluminale necrosectomie. Recentelijk is de zogenaamde TENSION-trial gestart, waarin bij 98 patiënten de endoscopische step-up-benadering wordt vergeleken met de chirurgische aanpak. De primaire uitkomst is, gecombineerd, mortaliteit en ernstige morbiditeit (nieuw orgaanfalen, bloeding, perforatie van hol orgaan of littekenbreuken waarvoor interventie noodzakelijk is).

Auteursinformatie

* Namens de Pancreatitis Werkgroep Nederland, waarvan de leden te vinden zijn op www.pancreatitis.nl.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. OK/evidence based surgery, Nijmegen.

Drs. S. van Brunschot, arts-onderzoeker; prof.dr. H.G. Gooszen, chirurg.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Heelkunde, Utrecht.

Dr. H.C. van Santvoort, aios.

Academisch Medisch Centrum, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Amsterdam.

Prof.dr. P. Fockens, MDL-arts.

Contact drs. S. van Brunschot (s.vanbrunschot@ok.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: Fockens ontving royalties van Elsevier Publishers. Het instituut van Fockens ontving vergoeding voor adviezen van Boston Scientific, Cook en Torax Medical. Researchgelden werden ontvangen door de instituten van Gooszen (Fonds NutsOhra), van Van Brunschot (Fonds NutsOhra en Maag Lever Darm Stichting) en van Van Santvoort (Maag Lever Darm Stichting). Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 5 december 2011

Ook interessant

Reacties