Minimaal-invasieve behandeling bij acute pancreatitis

Opinie
Marco Bruno
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2131
Abstract

Een aanval van acute pancreatitis is voor patiënten en hun familieleden een angstige en confronteerde gebeurtenis. Plotseling, vaak zonder duidelijke voortekenen, ontwikkelt zich in een tijdsbestek van enkele uren een klinisch beeld met ernstige buikpijn, misselijkheid en braken. Het beeld is zo heftig dat patiënten zich op de Eerste Hulp melden. Aldaar is de diagnose meestal niet moeilijk te stellen, namelijk op basis van het typische klachtenpatroon en een verhoging van de pancreasenzymen amylase en lipase in het bloed.

Als de ontstekingscascade in de alvleesklier eenmaal op gang is gekomen, is er geen medicamenteuze behandeling beschikbaar die dit ontstekingsproces een halt toe roept. Vanzelfsprekend moeten uitlokkende factoren worden gestaakt. zoals het gebruik van alcohol of specifieke medicijnen, of worden behandeld zoals het verwijderen van een afsluitend galwegsteentje bij een biliaire pancreatitis. De verdere behandeling is vooral ondersteunend en bestaat uit pijnbestrijding met opiaten, intraveneuze vochtsuppletie en, als men verwacht dat…

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam.

Contact Prof.dr. M.J Bruno, mdl-arts (m.bruno@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: M.B. is lid van de Acute Pancreatitis Werkgroep Nederland en heeft het manuscript van Van Santvoort et al. vóór aanbieding gelezen en becommentarieerd.4 Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 22 april 2010

Stapsgewijze minder invasieve benadering bij necrotiserende pancreatitis is beter dan standaard laparotomie

Ook interessant

Reacties