Snelle ERCP bij ernstige biliaire pancreatitis met cholestase vaak zinvol

Onderzoek
Sandra Muller
Koen J. Hartemink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A1054

Waarom dit onderzoek?

Acute biliaire pancreatitis (ABP) is de meest voorkomende vorm van acute pancreatitis. Bij 20% van de patiënten heeft het een ernstig klinisch beloop met complicaties als pancreasnecrose, bacteriëmie, multiorgaan falen en kent het een hoge mortaliteit (tot 30%).

In diverse studies is endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP) zinvol…

Ook interessant

Reacties