Vroeg opsporen larynxcarcinoom: mogelijkheden beperkt
Open

Commentaar
20-05-2011
Remco de Bree

Hoofdhalskanker wordt jaarlijks bij ongeveer 2500 nieuwe patiënten gediagnosticeerd; bij 700 van hen betreft het een larynxcarcinoom. Wanneer hoofdhalskanker in een vroeg stadium wordt vastgesteld, bestaat de behandeling in het algemeen uit chirurgie of radiotherapie en is de prognose goed. Patiënten met een vergevorderd stadium ondergaan doorgaans een combinatiebehandeling van chirurgie en/of radiotherapie met of zonder chemotherapie. Maar ondanks deze uitgebreide behandeling is de prognose bij hen vaak matig.

Slechts een derde van de hoofdhalskankerpatiënten komt in een vroeg stadium van de ziekte. Een uitzondering hierop vormen patiënten met een larynxcarcinoom dat uitgaat van de ware stembanden (glottisch larynxcarcinoom): 85% van deze carcinomen wordt in een vroeg stadium gedetecteerd. Voor carcinomen die uitgaan van andere lokalisaties in de larynx geldt echter hetzelfde als voor hoofdhalskanker in het algemeen.

Van de larynxcarcinomen gaat twee derde uit van de ware stembanden.1 Een groot deel van de larynxcarcinomen wordt zoals ...